Segueix per correu electrònic

Curs MoodleCom inscriure's al curs Moodle "Matemàtiques II 2016-17"?
 

Instruccions "Matemàtiques II 2016-17"
 • General
Calculadora Wiris
Glossari
Toomates
Aprendiendo matemáticas

Test "thatquiz"
El Quinzet
Muds (primària | secundària 1 | secundària 2)
Mathenpoche

Treballar amb Geogebra en línia
Mates amb Geogebra
Recopilatori Geogebra Navarra
Pràctiques amb Geogebra (Carxot)
Vídeos de teoria (1ESO | 2ESO)
Apunts de la professora Vanesa García
Material del professor Xavier Rabasa
Material del professor David Arso
Material del professor Carles de Cubas
Apunts dels professors Lonjedo i Peiró
 • Portals
Creamat
Aplicació de Recobriment Curricular (elements didàctics)
150 eines
MAO (Matemàtiques a l'Abast Online)
Utillatges
 • Aritmètica
Taules de multiplicar
Càlcul mental amb cronòmetre (suma | resta | producte | general | operacions combinades | pot10 )
Prioritat d'operacions amb naturals
Operacions combinades amb naturals
"Xifres i lletres" amb 3 nombres (sense i amb cronòmetre)
Generador d'operacions amb naturals (1 | 2 )
Criba d'Eratòstenes
Article sobre nombres primers
Preguntes curtes sobre divisibilitat (en francès)
Factoritzar nombres

Simplificació de fraccions
Fraccions equivalents
Comparar fraccions (denominador comú)
Operacions combinades amb fraccions

Ordenar nombres decimals (1 | 2 | 3 )
Multiplicació per potències de 10

Ordenar nombres enters

Arrels quadrades a ull
 • Representació gràfica
El pla cartesià (identificar quadrants | situar punts 1 | situar punts 2)
Funció lineal (pendent i ordenada a l'origen)
 • Àlgebra
 • Geometria
Suma d'angles d'un triangle
Construcció d'un triangle amb regle i compàs 
Mosaics d'Escher i transformacions al pla
Sòlids platònics amb Geogebra (Martí Prats)
Explicació dels sòlids platònics
Desenvolupaments plans de poliedres:
Vídeos de construccions de poliedres:

 • Proporcionalitat
Regla de tres
 • Estadística
 • Videos
Càlcul del MCD de 3 nombres
Càlcul del mcm de 3 nombres
Càlcul de percentatges ( 1 | 2 )
Practicopedia
Recopilació Arcadi Cirera
Àlia (sèrie de TV3)
Animació 3D relacionant natura, geometria i nombres
 • Conjunts
Visualització d'operacions amb conjunts
 • Jocs 
Simon (joc de memòria)
Sheep (joc de reflexos)
Test de memòria (BBC)
Estaques
Joc de la vida
Mastermind
Triangles màgics
Tangrams
Torres de Hanoi
Aconseguir 7 litres a partir de 6 i 11
Joc de la serp amb taules de multiplicar
El "joc mental" (el Suplement, Catalunya Ràdio)
 • Material d'altres Instituts
 • Altres
Generar nombres enters a l'atzar
Generar fulls de paper mil.limetrat
Logo (pàg.principal i executable java)
Fases de la lluna
Viquipèdia (català)
Google

Física i Química amb Geogebra

Pasapalabra (Ciències Experimentals)

Acudit de Mates (Eugenio)

(fi)